تغییر موقعیت لایه پس‌زمینه (Background)

لایه پس زمینه را نمی‌توان در ترتیب لایه‌ها جابجا کرد. برای جابجایی این لایه باید در ابتدا آن را از حالت لایه پس زمینه به یک لایه استاندارد تصویری تبدیل کنید. در نام لایه موجود در پالت Layers دو بار کلیک کرده و یک نام جدید در کادر محاوره‌ای که نمایان می‌شود وارد کنید (بعنوان مثال Layer0). بعد از تغییر نام لایه پس‌زمینه، می‌توانید همانند لایه‌های معمولی با آن رفتار کنید و آن را جابجا نمائید.

 

حفظ شفافیت

شما می‌توانید از محیط‌های شفاف یک لایه محافظتکنید. به عبارت دیگر، از ویرایش شدن آنها جلوگیری کنید. بدین منظور لایه مورد نظر را انتخاب کرده و آیکون Lock Transparent Pixels را کلیک نمائید تا فعال شود. این کار سبب می‌شود که هر ویرایش یا نقاشی که روی این لایه اعمال شود، بر روی نقاط شفاف لایه اثر نکند.