فتوشاپ این امکان را به ما می دهد که با انتخاب بخشی از یک تصویر بتوانیم تغییرات خودمان (مثل برش، محو کردن، رنگ آمیزی کردن و ...) را تنها در همان ناحیه اعمال کنیم. برای این منظور باید با استفاده از یکی از روش های انتخاب ناحیه خود را انتخاب نموده و سپس تغییرات را بر روی آن نواحی اعمال کنیم. نواحی انتخاب شده در فتوشاپ به صورت نقطه چین های متحرک نمایش داده می شوند.ابزارهای انتخابگر منظم

برای انتخاب بخش هایی که به شکل دایره، بیضی، مربع، مستطیل، یک پیکسل سطری و یک پیکسل ستونی هستند، می توانیم از این ابزار استفاده کنیم. مثلا من خواهم یک ناحیه به شکل مربع بر روی تصویرم ایجاد کنم تا بتوانم فقط در آن محدوده تغییرات خودم را اعمال نمایم. شما هم در این راه من را همراهی کنید.

قدم اول

ابتدا از مسیر File/Open تصویر مورد نظر خودتان را در قالب یک بوم نقاشی وارد برنامه کنید.

قدم دوم

حالا با توجه به اینکه می خواهیم یک ناحیه مربع را انتخاب کنیم، بر روی ابزار انتخاب چند ثانیه کلیک چپ موس را فشار می دهیم. پس از نمایان شدن زیر ابزارهای این مجموعه، گزینه مربوط به انتخاب ناحیه مستطیلی را انتخاب می کنیم.

قدم سوم

حالا با پایین نگه داشتن کلید چپ موس آن اندازه که می خواهیم ناحیه مورد نظرمان را در حالت انتخاب قرار می دهیم.

قدم چهارم


همانطور که یادتون هست، قصد ما رسم مربع بود، نه مستطیل. هر چه قدر هم که استاد باشید نمی توانید مربع دقیقی را ایجاد کنید، فتوشاپ برای این منظور راه کاری قرار داده و آن این است که همزمان با رسم ناحیه انتخاب کلید Shift را از صفحه کلید پایین نگه دارید. این کار باعث می شود که ناحیه انتخاب شما دقیقا به یک مربع تبدیل شود. در هنگام رسم دایره هم برای آنکه شکل شما بیضی نشود از همین روش استفاده نمایید. دقت داشته باشید که کلید Shift را باید تا پایانه ترسیم نگه دارید و ابتدا کلید موس را راها کنید و بعد کلید Shift  را.

قدم چهارم


برای اینکه از حالت انتخاب بخشی خارج شوید از کلیدهای Ctrl+D استفاده نمایید.
حالا می خواهیم کمی با خصوصیات ابزار انتخاب آشنا بشیم. پس با هم به نوار خصوصیات این ابزار، سری می زنیم.

شاید بخواهیم ناحیه ای را انتخاب کنیم که ترکیبی از دایره، بیضی، مستطیل و مربع باشد. برای این منظور اغز این چهار گزینه استفاده می کنیم.

1 – New Selection : از این گزینه برای رسم تنها یک ناحیه به شکل معمول استفاده می شود. (مربع، مستطیل، دایره، بیضی) این حالت همان حالت پیش فرض اولیه است.

2 – Add To Selection : از این گزینه برای اضافه کردن دو ناحیه انتخابی استفاده می شود. در صورتی که پس از رسم اولین ناحیه می خواهیم ناحیه دوم را نیز به آن اضافه کنیم می توانیم از کلید Shift  نیز استفاده کنیم.

توجه داشتید که در رسم اول اگر Shift  را در هنگام رسم ناحیه انتخاب، پایین نگه می داشتید باعث می شد که ناحیه به شکل مریع و دایره رسم گردد. ولی در صورتی که بعد از رسم اولین ناحیه Shift را فشار دهیم باعث اضافه شدن یک ناحیه انتخاب جدید خواهد شد.

3 – Subtract From Selection : با انتخاب این گزینه دو ناحیه انتخابی از هم کم می شوند. کلید میانبر برای این حالت کلید Alt می باشد.


4 – Intersect With Selection : با انتخاب این گزینه در صورتی که دو ناحیه با هم نقاط مشترکی داشته باشند، تنها قسمت مشترک انتخاب خواهد شد. کلید میانبر برای این حالت، فشردن همزمان Ctrl+Alt می باشد.

5 – Feather : از این گزینه برای محو کردن ناحیه دور انتخاب، استفاده می شود که در قسمت های بعدی بیشتر توضیح خواهیم داد.

6 – Style : در این منوی آبشاری سه گزینه وجود دارد :


Normal : با استفاده از این گزینه می توانیم با عمل کشیدن موس ناحیه را هر اندازه که خواستیم بکشیم.

Fixed Ratio : با انتخاب این گزینه می توانیم نسبت طول به عرض ناحیه انتخابی را مشخص نماییم. نسبت طول و عرض را در فیلد های Width و Height وارد نمایید.


Fixed Size : با انتخاب این گزینه می توانیم ناحیه انتخابی با اندازه دقیق از پیش تعیین شده، رسم نماییم. اندازه طول و عرض (دو قطر در دایره و بیضی) را می توانیم در فیلدهای Width و Height وارد نماییم.

برای وارد کردن اعداد در این قسمت باید واحد آن را نیز مشخص نمایید. برای این منظور عبارات زیر را در جلوی اعداد وارد نمایید.
cm = سانتی متر 
px = پیکسل
Mm = میلی متر
In = اینچ