علاوه بر استفاده از نمودار Histogram با انتخاب Image >> Adjustmens >> Auto Contrast از منوی Image گزینه Auto Contrast روشنایی و تیرگی تصویر را تنظیم کنید.


این تنظیم مجدد باعث میشود قسمت های روشن روشن تر و قسمت های تیره تر به شدت رنگ یکنواخت دربیایند.


فرمان Auto Contrast پیکسل های سفید و سیاه را به اندازه % 10 برش میدهد یعنی % 10  اول را هنگام تعین روشن ترین یا تیره ترین پیکسل ها در تصویر نادیده میگیرد.


بعضی از تصاویر دارای سایه رنگ یا رنگ غیر متواضع می باشند که در هنگام اسکن عکس و یا
ویرایش آن بوجود می آید مانند تصویر زیر که برای تنظم رنگ این تصویر به مسیر Image >> Adjustmens >> Auto Color از منوی Image گزینه Auto Color را انتخاب کنید.فرمان Auto Color کنتراست و رنگ تصویر را در حد وسط سایه روشن ها و روشنی ها تنظیم می کند.


پنجره Auto Correction تنظیم خودکار شدت رنگ در تصویر را ممکن می سازد و درصد برش دهی را مشخص نموده و مقادیر رنگ را به سایه ها , سایه روشن ها و قسمت روشن تصویر اختصاص میدهد برای باز شدن پنجره Auto Correction در یکی از پنجره های Levels یا Curves بر رو دکمه Options کلیک کنید.


یکی دیگر از ویژگیهای جالب فتوشاپ امکان نگاتیو کردن تصویر است که به این منظور به مسیر Image >> Adjustments >> Invert بروید.