سوالی که در این بخش پاسخ خواهد داده شد این است که در این مرحله که ما بوم نقاشی را ایجاد کردیم، چگونه می توانیم اندازه و تفکیک پذیری و مدل رنگی بوم را تغییر بدهیم؟

برای این کار هم می توانیم از مسیر Image/Image Size این کار را انجام بدهیم و می توانیم کلیدهای ALT+Ctrl+I از کیبورد فشار دهیم. حالا در کادر محاوره Image Size می توانیم هر تغییری را که نیاز داریم بر روی بوم اعمال کنیم.

در صورتی که بوم شما شامل نقاشی و تصاویر باشد و بخواهید تنها بومتان را بزرگ تر کنید بدون اینکه نقاشی و تصاویر و یا اصطلاحا آبجکت ها و اشیاء موجود بر روی بوم تغییر کنند، باید از مسیر Image/Canvas Size این کار را انجام دهید و یا اینکه کلیدهای میانبر Alt+Ctrl+C را از کیبورد فشار دهید.