سفارشی سازی نوار ابزار

نوار ابزار را نیز می توانیم همانند پالت ها با کشیدن و رها کردن موس به اینطرف و آن طرف هدایت کنیم. همچنین می توانیم این نوار را به صورت یک ستونه و یا دو ستونه با کلیک بر روی آیکون << تبدیل نماییم.


سفارشی سازی نمایش سندهای در حال نمایش

ممکن است لازم باشد چندین سند را به طور همزمان در فتوشاپ باز کنید. در صورتی که بخواهید این اسناد را در کنار هم داشته باشید یا آنها را با چیدمان خاصی به نمایش در آورید و یا حالت نمایش صفحه را تغییر دهید می توانید از دو گزینه Screen Mode و Arrange Documents استفاده کنید.

با توجه به اینکه بخش Arrange Documents نیازی به توضیح ندارد ما هم توضیح نمی دهیم.


اما بخش ScreenMode دارای سه گزینه است که نیاز می بینم که خدمت شما توضیح بدم.

در این بخش ما با سه گزینه روبرو هستیم که عبارتند از :

1 – Standard Screen Mode : این گزینه پیش فرض می باشد و همان نمایی را نشان می دهد که با نصب برنامه فتوشاپ و ورود به محیط آن تجربه کردیم.

2 – Full Screen Mode With Menu Bar : همانطور که از معنی این گزینه مشخص است با انتخاب این حالت ناحیه ویرایش تصویر تمام صفحه شده ولی نوار ابزار، منو، نوار خصوصیات و پالت ها همچنان در حال نمایش هستند.

3 – Full Screen Mode : با انتخاب این گزینه تمام بخش ها ناپدید گشته و فقط بوم نقاشی شما (سند فتوشاپ) باقی خواهد ماند. البته در این حالت اگر نیاز به دسترسی به نوار خصوصیات را داشتید، می توانید با زدن کلید Enter این نوار را پدیدار سازید. این سه حالت در تصاویر نشان داده شده است.