یکی از پر کاربردترین قسمت های فتوشاپ قسمت جعبه ابزار میباشد.

جعبه ابزار شامل :

• ابزارهای انتخاب
• ابزارهای نقاشی
• ابزارهای ویرایش
• کادرهای انتخاب رنگ پیش زمینه و پس زمینه و ابزار های مشاهده میباشد

کار با ابزار فتوشاپ را با ابزار zoom شروع میکنیم. در ابتدا به نوار وضعیت در پایین گوشه سمت چپ کادر بروید و مقدار که با درصد نشان داده شده را نگاه کنید. این مقدار نشان دهنده مقدار بزرگ نمایی تصویر میباشد.


اکنون از جعبه ابزار Zoom  که شکل یک زربین است یا با زدن کلید ( Z ) را انتخاب کنید. اکنون نشان گر موس را به تصویر برده مشاهده میکنید میکنید نشان گر به زربین تغییر کرده و در وسط زربین یک علامت + وجود دارد شما میتوانید برای بزرگ نمایی نشان گر را به محل مورد نظر برده و با کلیک کردن تصویر را به اندازه دلخواه بزرگ نماید و برای معکوس کردن بزرگ نمایی با نگه داشتن کلید Alt تصویر را به حالت اول برگردانید.

برای بزرگ نمایی بخشی از تصویر میتوانید با عمل دراگ کردن بروی تصویر بخشی از تصویر مورد نظر را بزرگ نمایید
به همین منظور با نگه داشتن کلیک چپ موس و دراگ کردن بر روی بخش مورد نظر برروی تصویر آن را بزرگ نمایید

همچنین میتوان با اسفاده از اهرم در بخش پالت Navigator با جا به جا کردن اهرم میتوانید عمل بزرگ نمایی را انجام دهید.