ادوبی فتوشاپ بدون هیچ شک و پرسشی، برنامه پیشرو ادیت و ویرایش تصویر است. فتوشاپ حتی تا حدودی تبدیل به یک بت فرهنگی هم گشته است.  غیر معمول نیست که این سخن را بشنوید که تصویر قطعا فتوشاپی است. حتی ارجاع و سخن گفتن از فتوشاپ را در کمیک های روزانه و کمیک استریپ ها نیز می بینید. و حالا شما بخشی از تمام این پدیده غول آسایی که فتوشاپ خوانده می شود، هستید.


قبل از اینکه شما به سفر ییچیده فتوشاپ بروید، مایلم که شما را با فتوشاپ بصورت عمومی و کلی بیشتر آشنا کنم. در درس های بعدی به شما خواهم گفت فتوشاپ برای چه طراحی شده است و چه کاری می تواند انجام دهد و چه می توانید با آن انجام دهید اگر خیلی سخت و بسیار سخت با آن تمرین کنید.


همچنین تعدادی مفاهیم عملیاتی مقدماتی و بنیادین کامپیوتر را مطالعه می کنیم و نشان خواهیم داد کجاها فتوشاپ قدی متفاوت تر از سایر برنامه ها است. در پایان فصل، نکاتی برای شما برای نصب فتوشاپ برای اطمینان از اینکه به خوبی کار می کند خواهم داشت.


آخرین نسخه فتوشاپ تا این لحظه فتوشاپ CC می باشد. در حال حاضر فقط یک نسخه از فتوشاپ cc است و مانند روزهای سابق با نسخه های مختلف بیرون نیامده است.