این ابزار خوش دستی به راحتی سایه های سه بعدی از اشیایی مانند حروف، اعداد و اشکال و غیره برای شما می سازد. تمام تنطیمات در یک تک پنجره حاضر و آماده شده اند. سطح شفافیت، پرسپکتیو، رنگ سایه و موقعیت و زوایای XYZ و دیگر مشخصات. حتی طراحان حرفه ای هم با سادگی و نتایج خارق العاده این پلاگین فتوشاپ متحیر خواهند شد. متن ساخته شده با این پلاگین قطعا توجه همه بینندگان آن را جلب خواهد کرد.

نمونه خروجی های پلاگین :


نمایی از محیط پلاگین :
برای دانلود اینجا را کلیک کنید.

سازنده : http://www.artistic-effects.com