برای آنکه بتوانید در هر زمان عنصری را از مابقی تصویر مجزا کنید باید یک لایه ایجاد کنید. عنصر می‌تواند یک متن، یک تصویر یا محیطی از یک رنگ هموار باشد. لایه را می‌توان با استفاده از فرمان New Layer، با Paste کردن محتویات حافظة موقت Clipboard یا با ایجاد یک کپی تکراری از یک لایة موجود، ایجاد کرد. بعد از ایجاد هر لایه می‌توانید آن را در پالت Layers مشاهده کنید. برای تغییر نام یک لایه، کادر محاوره‌ای Properties را از پالت Layers انتخاب کرده و سپس نام جدیدی را در آن جا وارد نمائید.

  

باز کردن فایل  

 

 نحوه ایجاد و جابجایی لایه‌ها

گزینه File\Open را برای باز کردن فایل مورد نظرتان انتخاب کنید.