در فتوشاپ از دو شیوه کاری می‌توان استفاده کرد. یکی از آنها که پایه‌ای است و در واقع شیوه مناسبی جهت پردازش تصاویر در فتوشاپ است. شیوه‌ کاری دیگری که می‌توان در فتوشاپ بکار برد، استفاده از اعمال دینامیک و پویاست، در واقع این مرحله شامل استفاده از افکت‌های جذابی است که می‌توانید آنها را با استفاده از فیلترها و فرامین ویژه فتوشاپ ایجاد کنید. مباحثی که تا این بخش مورد بررسی قرار گرفت همگی به شیوه اول یعنی پردازش تصویر مربوط می‌شد. از جمله چرخش، برش قسمتهای معین یک تصویر، رنگ‌آمیزی و… . داشتن تبحر در این مسائل نسبت به توانایی و داشتن تجربه در ایجاد افکت‌های ویژه، بیشتر مورد نیاز است. در حقیقت بکارگیری افکت‌های ویژه جنبه تفریحی و سرگرم کننده دارد.

در کارهای عملی این بخش از کتاب، مجموعه افکت‌های ویژه‌ای مورد بررسی قرار می‌گیرند که می‌توانید به آسانی آنها را در فتوشاپ بکار بگیرید.

در اغلب موارد افکت ویژه مناسب، در نتیجه استفاده صحیح از ابزارهای انتخابگر ایجاد می‌شود. به عبارت دیگر با دقت در انتخاب ناحیه مورد نظر، افکت تنها به همان بخش انتخابی و برگزیده از تصویر اعمال می‌شود. یک افکت مناسب از ترکیب دو یا چند فیلتر با سایر افکتهایی که به تصویر اعمال می‌شوند بدست می‌آید. یا با اعمال آنها به بخش‌های معین، می‌توانید افکت‌های حرفه‌ای و مشخصی را ایجاد کنید.

البته بهتر است علاوه بر فیلترهایی که در این بخش بررسی می‌شوند، فیلترهای Artistic و Brush Strokes را نیز بررسی کنید. این فیلترها داخل یک رابط فعل و انفعالی بانام Filter Gallery ترکیب می‌شوند که به شما این امکان را می‌دهد تا چندین افکت فیلتر را در یک زمان ترکیب کنید.

در کارهای عملی این بخش به بررسی گزینه‌های مختلف افکت‌های ویژه می‌پردازیم. در فتوشاپ و در نسخه CS آن بیش از یکصد فیلتر مختلف قرار دارد. در این بخش برخی از آنها را انتخاب کرده و به بررسی‌شان می‌پردازیم، سپس آنها را با یکدیگر ترکیب می‌کنیم (همانند فیلترهای blur یا lighting).