شرکت Adobe با تغییر مسیر فتوشاپ از یک ابزار و برنامه حرفه‌ای ویرایش تصویر به یک ابزار تولیدی عناصر و صفحات وب پیشرفته که در آن بدون از دست دادن کیفیت تصویر، امکان بکارگیری ابزار ویرایش موجود در فتوشاپ نیز فراهم شده است، اقدام به یک جهش و پیشرفت نموده است. با استفاده از ابزار و ویژگی‌های Image Ready کاربران می‌توانند جداول و تصاویر حساس به حرکات ماوس را ایجاد کنند یا یک تصویر را به چند تکه تقسیم کرده و هر یک از آنها را بطور جداگانه بهینه سازی نمایند.

توجه: کارهای عملی این بخش مربوط به برنامه Image Ready بوده و در Photoshop قابل اجرا نیستند.

جابجایی بین دو محیط مزبور بسیار آسان است. در حقیقت این دو برنامه تا حد زیادی به هم پیوسته هستند و می‌توان از داخل یکی، دیگری را باز کرد و فایل‌ها را بین دو برنامه جابجا نمود. Photoshop و Image Ready بطور اتوماتیک تصاویر را بهینه سازی کرده، تغییر نام داده و کد HTML مناسبی تولید می‌کنند. کدها بعنوان فایل جداگانه HTML ای ذخیره می‌شوند و می‌توان آنها را در یک صفحة موجود یا در یک جدول مورد استفاده قرار داد.

برای اطمینان از آنکه کد نهایی تولید شده به شیوه مناسب برای مرورگرها و برنامه‌های مربوطه بهینه شده و قابل استفاده شوند، مطمئن شوید که تنظیمات HTML در هر دو برنامه Photoshop و Image Ready انجام شده باشد.