مرتب‌سازی لایه‌ها   

 

 نحوه ایجاد پوشش‌های برش‌خورده

برای باز شدن پالت Layers گزینه Window\Layers را انتخاب کنید. لایه‌های موجود در گروه را به شکل مورد نظر جابجا کنید. دقت کنید تا لایه‌ای که به عنوان پوشش است در پائین لایه‌های گروه قرار بگیرد.

 

ارتباط لایه‌ها 

 

 نحوه ایجاد پوشش‌های برش‌خورده

برای لینک کردن گروه لایه‌ها به یکدیگر از مراحل کار عملی 12 این بخش پیروی کنید. در این مثال، ابتدا لایه‌ متنی بالایی را انتخاب کنید. (لایه متنی سفید) و سپس در ستون کنار نام لایه کلیک کنید تا آیکون زنجیر نمایان شود. لایه‌های نقاشی و طرح را به لایه متنی سفید رنگ لینک دهید.

 

گروهی کردن لایه‌ها  

 

 نحوه ایجاد پوشش‌های برش‌خورده