ایجاد پوشش‌های برش‌خورده در فتوشاپ شامل بکارگیری شفافیت لایه پائینی در مجموعه‌ای از لایه‌ها است که به عنوان پوششی برای دیگر لایه‌ها می‌باشد. به این معنی که لایه‌های بالایی تنها بواسطه شفافیت لایه پائیین قابل مشاهده هستند (هر چیزی که روی یک محیط شفاف ظاهر شود، مخفی می‌شود). همچنین به جای حذف واقعی بخشی از لایه در یک گروه می‌توانید از یک لایه پوششی در لایه پائینی استفاده کنید. هنگامی لایه‌ها در یک گروه هستند، تصاویر کوچک لایه‌های بالایی پالت Layers مقداری توگذاری شده و تصویر یک فلش جهت‌دار نیز در کنار آنها نمایان می‌شود و همچنین خط جداکننده لایه‌ها نیز بصورت خط تیره می‌باشد.

 

باز کردن فایل  

 

 نحوه ایجاد پوشش‌های برش‌خورده

گزینه File\Open را انتخاب کرده و سپس تصویر مورد نظرتان را باز نمائید.