از لینک خارج کردن لایه‌ها  

 

نحوه لینک کردن لایه‌ها

برای خارج کردن یک لایه از یکسری لایه لینک شده، در آیکون زنجیر آن کلیک کنید تا این آیکون حذف شود. هنگامیکه آیکون زنجیر حذف شود، لایه جاری انتخاب شده از مجموعه لایه‌های لینک شده خارج می‌شود.

 

* توجه *

تغییر شکل لایه‌های لینک شده

از لایه‌های لینک شده به شکل گروهی بیشتر به منظور جابجایی و انطباق لایه‌ها استفاده می‌شود. همچنین می‌توانید با اجرای فرمان TransForm که در کار عملی 5 مورد بررسی قرار خواهد گرفت، در یک زمان در تمامی لایه‌ها لینک شده تغییرات مورد نظرتان را اعمال کنید.