باز کردن پالت Layers   

 

نحوه لینک کردن لایه‌ها

گزینه Window\Layers را برای باز کردن پالت Layers انتخاب کنید.

 

 انتخاب لایه اصلی   

 

نحوه لینک کردن لایه‌ها

در پالت Layers، لایه‌ای که می‌خواهید دیگر لایه‌ها به آن لینک شود را انتخاب کنید. لایه‌ای که در این قسمت انتخاب می‌کنید به عنوان لایه اولیه یا لایه فعال انتخاب می‌شود.

 

لینک کردن سایر لایه‌ها  

 

نحوه لینک کردن لایه‌ها

در ستون سمت چپ هر لایه‌ای که می‌خواهید به لایه اصلی لینک شود، کلیک کنید. یک آیکون زنجیر در کنار ستون نمایان می‌شود که نشان دهنده آن است که لایه انتخاب شده جاری به لایه اصلی لینک شده است.