تغییر شفافیت لایه‌ها  

 

 نحوه ایجاد و جابجایی لایه‌ها

برای ایجاد یک لایه شفاف ابتدا آن را در پالت Layers انتخاب کنید. سپس نوار لغزنده Opacity را که در بالای پالت Layers قرار دارد تنظیم کنید تا اینکه شفافیت لایه انتخاب شده تنظیم شود. اگر یک سبک بندی (Style) به یک لایه اعمال شود می‌توانید شفافیت لایه انتخاب شده را بدون محو کردن سبک بندی لایه تغییر دهید. برای انجام این کار از نوار لغزنده Fill که در کار عملی 3 بخش 8 عنوان شده است، استفاده کنید.