کنترل نمایش و مشاهده لایه  

 

 نحوه ایجاد و جابجایی لایه‌ها

برای فعال کردن امکان مشاهده یک لایه یا مخفی کردن آن، پالت Layers رافعال کنید. در کادر ستون چپ هر لایه آیکونی به شکل چشم قرار دارد. برای کنترل مخفی شدن یا مشاهده شدن لایه بر روی آیکون مزبور کلیک کنید. فعال بودن آن سبب مشاهده لایه و پاک شدن آن نیز باعث مخفی شدن لایه می‌شود.