باز کردن پالت Layers  

 

 نحوه ایجاد و جابجایی لایه‌ها

گزینه Window\Layers را برای باز کردن پالت Layers انتخاب کنید. در پالت Layers، توجه داشته باشید که تصویر اصلی Background نامیده می‌شود. هر لایه‌ای که شما ایجاد می‌کنید بطور پیش‌فرض بر روی لایه Background قرار می‌گیرد.