چرا به اسکریپت ها در فتوشاپ احتیاج داریم؟چرا باید اسکریپت نویسی را یاد بگیریم اگر فتوشاپ اکشن های به اندازه کافی خوب داشته؟ جواب تعامل گرایی است.

وقتی از یک اکشن استفاده می کنید، نمی توانید آنرا کنترل کنید که چگونه در موقعیت های متفاوت رفتار کند.

شبیه یک نوار ویدیویی است که فقط بارها و بارها پخش می کند، بدون اینکه چیزی در محتوای آن تغییر کند.اسکریپت نویسی بسیار پویاتر است. رفتا آن با توجه با پارامترهای ورودی که به آن می دهید تغییر می کند و یا محتوای برنامه آن. بسیار کارا به نظر می آید، نه؟