می توانید الگو واره ها و پترن های رنگاوارنگ  با کمک میانبرهای صفحه کلید درست کنید.

کلیدهای Cmd | Ctrl+Shift+Alt+T شما را قادر می سازد که از یه لایه، لایه دیگری بسازید و  یک دگرگونی را تکرار کنید.

برای این قضیه می توانید از هر شکل، عکس و یا افکتی که دوست دارید، استفاده کنید. ابتدا یک چرخش اولیه با فشار دادن دکمه های Cmd / Ctrl+T بسازید و به آرامی آن بچرخانید و دکمه enter رو برای اجرا بزنید.

سپس دکمه های Cmd / Ctrl+Shift+Alt+T را مکررا فشار دهید تا یک پترن بسازید.