منو، نمایش پانل ها و ابزارهای دیگر محیط کاری فتوشاپ را کنترل می کند. ( در ادامه اینکه که چه ابزار کنترلی دیگری در قسمت  Playing with Panels است.


دو فقر پنجره منو شما را در فعال کردن کنترل آرایش صفحه اسناد باز و ورک اسپیس ( محیط کارها ) یاری می دهد.


از طریق Window➪Arrange submenu می توانید به شما فرمان دهید که بصورت پشت سر هم تمام فایل باز شما را در بیاورد.


تصاویر شما می بایستی در برنامه هایشان شناور و بصورت float باشند تا بتوانید این گزینه را فعال کنید.


فتوشاپ همنچنین به عنوان نرم افزاری فریمی شناخته می شود.
فایل های باز بصورت تب کنار یکدیگر مرتب قرار می گیرند.یکی پشت دیگری. اگر شما هنوز برای ایام قدیمی تر مشتاقید و می خواهید عکس هایتان در برنامه، شناور و رها باشند، گزینه  Float in Window را انتخاب کنید.


در بخش بعدی به بررسی گزینه های دیگر می پردازیم.